CemPro Firewall 1150

Cempro Firewall 1150

CemPro Firewall 1150 er en brannbeskyttende betong som tåler temperaturer opp til 1150°C. Den er testet og godkjent i henhold til HC-kurven.
CemPro  Firewall 1150 er utviklet for å beskytte stål-, betong- og andre konstruksjoner ved brann.


CemPro Firewall 1150 kan leveres som betong for sprøyting eller ferdige plater for påmontering av konstruksjoner. Produktet kan leveres i ulike tykkelse for å klare brannkrav som er i de ulike konstruksjoner, som tunneler, branndører, stålkonstruksjoner osv.

CemPro Firewall 1150 er som nevnt godkjent der kravene er en hydrokarbonbrann. Denne testen er en 2 timers test med max temperatur på 1150°C. CemPro Firewall 1150 har også en meget lav egenvekt(0,7 kg/dm³), noe som innebærer at brannbeskyttelsen påfører konstruksjonen meget lite ekstra belastning.

Tromsøysundtunnelen CemPro Whitecoat

Tromsøysundtunnelen T1 -
CemPro Whitecoat

Tromsøysundtunnelen er en undersjøisk tunnel som forbinder Tromsø med fastlandet på Tromsdalssiden. Les mer...

Glaskartunnelen – CemPro Firewall 1150

Glaskartunnelen –
CemPro Firewall 1150

Glaskartunnelen ligger på E39 mellom Åsane og Bergen. Tunnelen er 592 m lang og deler av henget (taket) besto av PE-skum med et tynt lag sprøytebetong. Les mer...

Cempro logo