• Slide 1
    CemPro AS produserer og markedsfører brannbeskyttende betong, lettbetong og hvit overflatebeskyttende mørtel til tunnel-, vei- og anleggsmarkedet.
Brattåstunnelen – CemPro Whitecoat

Brattåstunnelen – CemPro Whitecoat

Brattåstunnelen ligger i kurvatur med en påkjøring i den ene tunnelåpningen. Det har vært mange ulykker i denne tunnelen. Statens Vegvesen hadde et ønske om å gjøre tunnelen lysere og derved tryggere.

Glaskartunnelen – CemPro Firewall 1150

Glaskartunnelen – CemPro Firewall 1150

Deler av henget (taket) i Glaskartunnelen besto av PE-skum med et tynt lag sprøytebetong. Dette tynne laget tilfredsstilte ikke Statens Vegvesens krav til brannsikring i tunnel.